Scholen

Terugdringen verzuim kinderen en medewerkers. Uit onderzoek is gebleken dat dagelijks 2.000 medewerkers en 20.000 kinderen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen en dagverblijven.

 

Bij onvoldoende ventilatie ontstaat een te hoge CO2 concentratie in de lokalen. CO2 is een kleurloos en geurloos gas dat van nature aanwezig is in de atmosfeer. Bij een te hoge concentratie kunnen klachten als hoofdpijn, concentratieproblemen en oogirritatie optreden. Kinderen met een verhoogde gevoeligheid voor luchtverontreiniging (bijvoorbeeld astmapatiënten) kunnen hier extra of eerder last van hebben. Tevens is er in scholen en dagverblijven met een slecht binnenmilieu een verhoogde kans op het overdragen van infectieziekten, wat leidt tot een hoger ziekteverzuim.

 

 

Voor meer informatie over Airconditioning op uw school, bezoek de website van Aircocentre Tiel. 

 

Home | Copyright® 2014 | Disclaimer