Rijpkamers

VK heeft jarenlang ervaring in de ontwikkeling en  bouw van rijpka-

mers, waarbij een “perfecte klimaatcontrole” benodigd is.

 

Voor het rijpen van o.a. mango’s, avocado’s en  bananen heeft   elk product zijn eigen behandeling nodig,  zodat  het  product de   juiste rijpheid op de juiste tijd bereikt. Hiervoor is inzicht in het  rijpproces nodig.

 

Voorbeeld: Het rijpen van Bananen

In de rijpkamer wordt de temperatuur van de bananen   eerst geëgaliseerd, zodat  ze voor de aanvang van het rijpingsproces allemaal dezelfde temperatuur hebben. Met rijpgas, een mengsel  van 96% stikstof en  4% ethyleengas, komt  het rijpingsproces  vervolgens  weer op gang,  waarna  de  ruimte  wordt    geventileerd.

 

De bananen zijn tussen vijf en zeven dagen in de cel, waar  temperatuuropnemers  de temperatuur   van de vruchten en de kamer in de gaten houden. De temperatuur in de kamer is doorgaans 14,5°C, maar kan ook hoger zijn als de bananen sneller moeten rijpen. Meestal worden de bananen uitgeleverd als ze voornamelijk een groen/gele kleur hebben.

 

VK realiseert in eigen huis de automatisering voor de Rijpkamers;

Computer- en PLC-besturing past VK veel toe in de installaties. Dankzij   deze   besturings- en regeltechniek kunnen onze klanten op een toegankelijke en eenvoudige wijze de installaties bedienen en beheren. De com-

binatie van onze koeltechnische kennis en het zelf ontwerpen van software, Control Maestro i.c.m. ICE -Star, heeft geleid tot een doorbraak in de energiebeheersing van de koelinstallatie.

 

Standaard rijpprogramma’s worden door VK klant specifiek aangepast.

Home | Copyright® 2014 | Disclaimer